fbpx

Privacy Policy


Loving Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens zijn verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt en nodig zijn voor onze diensten:
- Voor- en achternaam, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, Locatiegegevens, Bankrekeningnummer, Gezondheidsgegevens, gegevens over jouw activiteiten, overige informatie die wordt verstrekt.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is.Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van onze provider Neostrada en zijn alleen toegankelijk door onze werknemers en wernemers van Neostrada. In geen geval worden gegevens gedeeld met andere bedrijven of externe cloud systemen.Wel kunnen verbindingen worden gemaakt met derden om eenvoudig login toegang te verstrekken tot onze website. Denk hierbij aan FaceBook, linked-In, Twitter en Meetup, deze optie is geheel vrijwillig. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld in enige vorm, neem dan contact met op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.


Loving Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Ter voorbereiding en het goed kunnen uitvoeren van onze diensten.
- Contact op te kunnen nemen met deelnemer(s)
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Loving Events analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Loving Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Loving Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 3 jaar
Personalia > 3 jaar
Adres > 3 jaar
Enzovoort > 3 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Loving Events deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Loving Events blijft verantwoordelijk voor verwerking van persoonlijke gegevens. Daarnaast verstrekt Loving Events jouw persoonsgegevens aan interne collega’s.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loving Events kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Loving Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Indien cookies gebruikt worden, dan wordt je bij jouw eerste bezoek aan onze website geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loving Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Loving Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loving Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Loving Events via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..